Konkretne przeciwciała produkowane są przeciwko tylko jednemu antygenowi, którego potrafią rozpoznać i zneutralizować. Jednocześnie pozostają niewrażliwe na inne antygeny. Antygenem określa się czynnik powodujący infekcję (np. bakterię). Głównym zadaniem przeciwciał jest neutralizacja bakterii, wirusów, toksyn i aktywowanie różnych mechanizmów odpowiedzi immunologicznej (aktywowanie układu dopełniacza). Swoją budową, przeciwciało przypomina literę Y. Istnieje 5 klas przeciwciał: IgA, IgM, IgG, IgD i IgE. Różnią się one nie tylko budową, ale i funkcją jaką pełnią w procesach odpornościowych.
Żyjemy w czasach w których nasze organizmy zamiast skupiać się na wirusach i bakteriach atakują cząstki z pożywienia które powinny być dla nas neutralne (teoria higieniczna w rozwoju alergii).
W zależności, które przeciwciała będą produkowane mamy do czynienia z różnymi alergiami:
-ALERGIA TYPU I – IgE zależna, cechuje ją:
szybka reakcja do 30 min.,
objawy ostre np. wstrząs anafilaktyczny,
alergia łatwa do samodzielnej identyfikacji,
diagnostyka polega na wykonaniu testów skórnych, testów na przeciwciała IgE z krwi,
i uwaga alergie IgE zależne najczęściej występują przez całe życie-zmienia się jedynie manifestacja alergii np. z objawów na skórze, śluzówkach na te ze strony przewodu pokarmowego.
Alergii IgE zależnej na gluten nie należy mylić z celiakią (Do diagnostyki celiakii zaleca się wykonywanie badań autoprzeciwciał przeciw endomyzjum ( EMA) i transglutaminazie tkankowej (tTG) oraz nieceliakalną nadwrażliwość na gluten.
-ALERGIA TYPU III zwana potocznie nietolerancją: jest to alergia niemal niemożliwa do samodzielnego wykrycia. Jej objawy pojawiają się ze znacznym opóźnieniem od spożycia pokarmu (8-96 godzin) i są bardzo zróżnicowane np.:
problemy żołądkowo−jelitowe (biegunki, bóle brzucha, wzdęcia, chroniczne zaparcia),
otyłość i nadwaga, niedowaga,
migreny, chroniczne zmęczenie, depresja, zaburzenia nastroju
problemy skórne (trądzik, przedwczesne starzenie, atopowe zapalenie skóry),
bóle stawów i mięśni,
choroby o podłożu zapalnym.
Utajona alergia pokarmowa może pozostać nierozpoznana przez całe życie. Najczęściej jest mylona z innymi chorobami (podobieństwo objawów).
Alergie typu III dzielimy na:
1. Alergię IgA zależną:
reakcje opóźnione, o charakterze ostrym,
krótka pamięć immunologiczna (do kilku tygodni),
lokalna reakcja na śluzówce,
śladowe ilości pokarmów wywołują reakcję alergiczną,
reakcje nie kumulują się,
reakcja nie przyjmuje postaci chronicznej,
najczęściej objawia się nagłymi dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego(biegunki, zaparcia, wzdęcia, bóle brzucha),
parametr testowany we wstępnej diagnostyce choroby trzewnej,
trudna do samodzielnej identyfikacji,
test skórny/ testy IgE z krwi wypadają negatywnie,
uczula kilka pokarmów (1 – 5),
wskazuje na stan zapalny przewodu pokarmowego,
alergia czasowa, możliwa do wyleczenia, leczenie polega na wykluczeniu alergizujących pokarmów z diety.
2. Alergię IgG zależną:
długa pamięć immunologiczna (3 – 12 miesięcy),
reakcje bardzo opóźnione: od 8 – 96 godzin (4 dni)
uczula kilkanaście/ kilkadziesiąt pokarmów,
śladowe ilości pokarmów nie aktywują reakcji,
reakcje kumulują się,
stan zapalny przyjmuje charakter uogólniony,
reakcje niespecyficzne, zróżnicowane, depresja, otyłość, zaburzenia nastroju, problemy skórne, migrena i inne,
niemożliwa do samodzielnej identyfikacji,
test skórny/ testy IgE z krwi wypadają negatywnie,
czasowa – możliwa do wyleczenia,
częste i chętne spożywanie alergizujących pokarmów,
ryzyko rozwoju chorób autoimmunologicznych, nowotworowych,cywilizacyjnych.
Nieleczone alergie IgA/ IgG zależne mogą zamanifestować się pod postacią:
1. Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego: wzdęcia, zaparcia, mdłości
2. Nasilanie stanu zapalnego w chorobach autoimmunologicznych (IBD, RZS, ZZSK, celiakia i inne)
3. Astma
4. Anemia
5. Zespół metaboliczny (otyłość, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca)
6. Zmiany skórne (AZS, trądzik, łuszczyca, świąd idiopatyczny, pokrzywka)
7.Nadpobudliwość psychoruchowa ADHD
8 Depresja
9. Zespół chronicznego zmęczenia
10 Migreny
11,Objawy neurologiczne
12. Idiopatyczne bóle mięśni i stawów.
Alergia IgG zależna powstaje ZAWSZE w następstwie USZKODZENIA BARIERY JELITOWEJ.
I tu nawet „najzdrowsze” jedzenie może prowadzić do rozwoju choroby, gdy przenika do układu krwionośnego w niewystarczająco rozłożonej formie.
Prawidłowo funkcjonująca bariera jelitowa zapobiega rozwojowi nadwrażliwości IgG, ale już nie IgA. Reakcja IgA – zależna jest związana ze śluzówką jelita, a jej obecność w krwi jest markerem stanu zapalnego jelita.
Leczenie alergii IgG zależnej polega na wprowadzeniu diety eliminacyjno-rotacyjnej oraz odbudowie uszkodzonego jelita. Takie podejście zapobiegnie powstaniu nowych nietolerancji oraz zmniejszy przewlekły stan zapalny organizmu.
——————————————————————————————
*Dla super dociekliwych:
-przeciwciała IgM a dokładnie ich wzrost świadczy o ostrym procesie chorobowym, np. boreliozie, toksoplazmozie,marskości wątroby. Do IgM należą izoaglutyniny antyA i antyB (przeciwciała układu AB0),
-przeciwciała IgD są najmniej zbadanymi immunoglobulinami i ich fizjologiczna funkcja nie została w pełni wyjaśniona. Cechują się największym regionem zawiasowym i występowaniem na niepobudzonych (dziewiczych) limfocytach B oraz, w niewielkich ilościach, w osoczu. Hipotetycznie przyjmuje się, że biorą one udział w pobudzeniu limfocytów B i przysposobieniu ich do procesu przełączania klas.
Dziękuję za uwagę 