Dziś jest najlepszy dzień na rozpoczęcie pracy nad trwałą zmianą nawyków żywieniowych. Ale same chęci to nie wszystko. Musisz spełnić trzy warunki, aby Twoja motywacja była skuteczna. Potrzebujesz:
A. chęci 🙂
B. zdolności 🙂
C. zasobów 🙂
Osoba zmotywowana,dostrzegająca korzyści ze zmiany:
– jest przekonana że chce jej dokonać,
– wierzy, że potrafi skutecznie osiągnąć wyznaczone cele,
– posiada zasoby (wsparcie bliskich, spokój, czas, pieniądze), które pozwolą przeprowadzić zmianę w określonym momencie. 
Jeżeli przynajmniej jednej składowej zabraknie pojawiają się psychologiczne bariery, które uniemożliwiają zmianę zachowania.
DUŻE CHĘCI I MAŁA WIARA W SUKCES TO PRZESZKODA W TRWAŁEJ ZMIANIE NAWYKÓW.